ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ พุทธมณฑล

Visaka1

มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร ร่วม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองกิจการนักศึกษา โทร.0-2849-4517 และ 0-2849-4657

 

WordPress theme: Kippis 1.15