ขอเชิญนักศึกษาบุคลากรร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

POSTER_MAKA

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ร่วมเวียนเทียน

เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๐๐ น.

 

*** การแต่งกายชุดนักศึกษา

กำหนดการ

๑๗.๐๐ น. พร้อมกัน ณ บริเวณองค์พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ
                  ถนนด้านหน้าหอพักนักศึกษษและเดินทางออกไปยังพุทธมณฑล

๑๘.๐๐ น.  ร่วมพิธีเวียนเทียน

๑๙.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหิดล

WordPress theme: Kippis 1.15