งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

10574351_900179596662047_7644738524009993556_nสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
ขอเชิญเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๕
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ อาคารสายธารธรรม และโบสถ์เฮนรี ลุซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว พบกับการแสดงนาฏศิลป์ของนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย

WordPress theme: Kippis 1.15