มหิดล ทำดีเพื่อพ่อ

 

5

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กำหนดการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมสวดมนต์บทโภชฌังคะปะลิต โดยนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ ทุกวันพระตลอดเดือนธันวาคม

- กิจกรรมบอกรักจากลูกถึงพ่อ ผ่านไปรษณียบัตร โดยสามารถรับและส่งไปรษณียบัตรได้ที่ลานกันภัย ศูยน์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

- ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มหิดลสิทธาคาร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๘๔๙-๔๕๐๘ หรือ www.orsa.mahidol.ac.th

 

WordPress theme: Kippis 1.15