ขอเชิญนักศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศานา วัดเทพศิรินทราวาส

111

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญนักศึกษาร่วมสร้างมงคลให้กับชีวิต
โดยเข้าร่วมกิจกรรม “เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา″
เรียนรู้พุทธประวัติและพระธรรมคำสอน ผ่านสื่อ Computer Graphic ,Video Animation
ณ พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส
วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองกิจการนักศึกษา ๐-๒๘๔๙-๔๖๕๗

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด เพียง ๔๐ คน เท่านั้น

WordPress theme: Kippis 1.15