ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการ “ตักบาตร ทำบุญ เรียนนรู้วิถีชมชน เพื่อชุมชน”

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
“ตักบาตร ทำบุญ เรียนรู้วิถีชุมชน เพื่อชุมชน”
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อัมเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

“ร่วมเรียนรู้ กินอยู่แบบพอเพียง
ทำบุญ ตักบาตร ริมน้ำอัมพวา
เรียนทำไม้กวาดทางมะพร้าว
พร้อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน”

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2558

รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คนเท่านั้น!!!

สนใจสอบถาม หรือ สมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษา 0-2849-4657

POSTER

WordPress theme: Kippis 1.15