ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา

1

ชื่อ- นามสกุล :ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล

ที่อยู่ : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9     Fax. (02)800-2659

ประวัติการศึกษา:

2513       Ph.D. Université de Paris (Sorbonne), France
2510  อักษรศาสตร์บัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
-ด้านคุณธรรม จริยธรรม
-ด้านภาษา
-ด้านศาสนา ความเชื่อ
-ด้านประเพณี พิธีกรรม
-ด้านประวัติศาสตร์
-ด้านชาติพันธุ์

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15